Kyrkhults församling

Hem Bilder Gudstjänst och tro Verksamhet Kalender Kontakt

kyrkan från nordost juni-08 (1a)

Välkommen till Kyrkhults församling.

Vi är en församling i Svenska Kyrkan i det nordvästra hörnet av Blekinge.

Se i kalendern för all vår verksamhet.

Senaste numret av

Kyrkobladet

171607_Kyrkoblad_nr2_17-Framsida.jpg

Till helgen

Kyrkan-interioer-paaskdagen-2015.jpg

20/8

10 sön efter trefaldighet

10.00 Enkel mässa

Martin Skåring

16.00 Ekumenisk friluftsgudstjänst i PRO-parken, Olofström.

19.00 Musik i sommarkväll i Kyrkhults kyrka, se nedan

Lyssna på orgeln

i Kyrkhults kyrka

Laektarorgeln.jpg

KONFIRMATION 2017-18

För mer information, tryck här!

Händer snart!

__________________________

Ekumenisk gudstjänst

i PRO-parken, Olofström

Söndag 20 augusti kl 16.00

Kaffeservering efter gudstjänsten!

Arr: Kyrkorna i Olofströms kommun

__________________________

Musik i sommarkväll

i Kyrkhults kyrka

Söndag 20 augusti kl 19.00

Rejoice Gospel Chior vill med en blandad repertoar av svängig gospel och lugnare soul, gammalt och nytt, förmedla glädje, kraft och mening. Rejoice Gospel Choir bildades 1989 och är en ideell förening i Lund. Sedan januari 2013 är Hanna Norman körledare. Under gångna terminen har kören har sjungit med Samuel Ljungblahd på Malmö Live.

__________________________

Konfirmandupptakt

Söndag 3 september kl 10.00

i Kyrkhults kyrka

Konfirmander med föräldrar träffas efter gudstjänsten för information om konfirmandåret.

__________________________

Prostinstallation

i Carl Gustafs kyrka, Karlshamn

Söndag 3 september kl 16.00

Den nye kontraktsprosten i Listers och Bräkne kontrakt, kyrkoherde Henrik Lindén, blir mottagen och installerad i sitt ämbete av biskop Johan Tyrberg.

  Copyright 2010 Kyrkhults församling